Juridsik information

Bolagsregistrering   bolagsverket


För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste försäkringsförmedlingsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket. AB Svensk Skogsmaskinförsäkring är registrerad hos Bolagsverket för förmedling av samtliga skadeförsäkringsklasser.

För kontroll av registrering, klicka här.

 

Tillsyn  

 
AB Svensk Skogsmaskinförsäkring står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden.

För kontroll av tillstånd, klicka här.

 

Klagomålshantering

AB Svensk Skogsmaskinförsäkring vill att du ska vara nöjd med det arbete vi utfört. Är du inte helt nöjd efter att ha talat med din ordinarie kontaktperson hos oss använder du adressen nedan för att reklamera eller klaga på något. Klagomålet ska framföras skriftligen via brev.

Kontakt:
AB Svensk Skogsmaskinförsäkring
Att. Towe Andersson
Norra Skeppsbron 5B
803 10 Gävle

juridisk

 

 

 

trees